Automated Packaging Systems Logo
प्याकेजिङप्रति सम्पूर्ण प्रणालीहरू मार्फत पहुँच
 

ब्याग प्याकेजिंग प्रणालीमा 50 वर्षदेखि विश्ववमा अग्रणी

अटोमेटेड प्याकेजिंग सिस्टम्स, इन्कर्पोरेटेड अटोब्याग® ब्यागिंग मेशिनहरू र ब्याग-अन-ए-रोल सामग्रीहरूको मूल आविष्कारक हो। आज, असली अटोब्याग ब्राण्ड ब्याग्स-अन-ए-रोल, साइडपाउच® स्पेशियालिटी ब्यागहरू, एयरपाउच® सुरक्षात्मक प्याकेजिंग उत्पादहरू साथै उच्चप उत्पादनशील ब्यागर्स तथा ब्याग प्याकेजिंग उपकरण उत्पादन गर्ने हामी एकमात्र कम्पनी हौं।

हाम्रा उत्पादहरूमा सामेल छन्

अटोब्याग प्याकेजिङ मेसिनरि

 • अटोब्याग® अर्ध-अटोमेटिक तथा पूर्ण-अटोमेटिक ब्यागर्स
 • साइडपाउच® उच्च--उत्पादनशील ब्यागिंग प्रणालीहरू
 • एयरपाउच® भइड-फिल तथा सुरक्षात्मक प्याकेजिंग प्रणालीहरू
 • अटो लेबल इनलाइन थर्मल ट्रान्सफर इम्प्रिण्टरहरू
 • इनफीड, काउण्टर, स्केल तथा कन्भेयरहरू
 • कस्टम इंजीनियर्ड ब्याग प्याकेजिंग प्रणालीहरू
 • अर्थवेयर® जैव अपशिष्टमा परिवर्तित हुने सामग्रीद्वारा तयार, मेलब्याग, जिपर, फ्ल्याप, टेप, कम्पार्टमेण्ट, टेम्पर रोधी पर्फोरेशन इत्यादि लगायत विविध प्रकारका फिल्म अनि विभिन्नर गज र संरचनाका ब्यागका सामग्रीहरू
हाम्रा बजार विशेषताहरू

स्वचालित प्याकेजिङ सिस्टम्स मार्केट्सको सेवा

 • भोजन
 • चिकित्सकीय / दन्तसम्बन्धी / औषधीसम्बन्धी
 • मेल अर्डर पूरा गर्नु
 • सेना तथा हवाईक्षेत्र
 • अटोमोटिभ
 • इलेक्ट्रिकल्स तथा इलेक्ट्रोनिक्स
 • हार्डवेयर / एप्लाएन्सेस / प्लम्बिंग तथा हीटिंग
 • हबी / क्राफ्ट / नूतन वस्तु
 • रत्नावभूषण / नेत्र परिधान
 • शृंगार सामग्री / स्वास्थ्य एवम् सुंदरता सामग्रीहरू
 • पालतु जनावर निम्ति आपूर्ति
 • औद्योगिक धुलाइ
हाम्रा ब्याग र सुरक्षात्मक प्याकेजिंग सामग्रीहरू

अटोब्याग ब्याग्स अन रोल

गुणस्तरको उच्च  मानक कायम राख्न को लागि हामी हाम्रा ब्याग र सुरक्षात्मक प्याकिंग सामग्रीहरू आफै निर्माण गर्छौं। मानक पोलीथिनदेखि लिएर जटिल को-एक्सट्रुडेड फिल्महरू साथै हाम्रो नयाँ अर्थवेयर  परिवारको पर्यावरण-हितैषि प्याकेजिंग फिल्महरू लगाएर, व्यापक तवरमा फिल्मका प्रकार र स्टाइलहरू उपलब्ध छन्। हाम्रा ग्राहकहरूलाई उच्चि गुणस्तरको, सिस्टममा मिल्ने ब्यागिंग सामग्रीहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चिूत गर्न हामी नौवटा निर्माण संयत्रका साथ हाम्रा सबै प्रतिस्पर्धीहरूले मिलेर तयार गर्नेभन्दा धेरै ब्याग्स-अन-ए-रोल उत्पादन गर्छौं।

हाम्रो विश्ववव्यापी विक्री र समर्थनकारी सेवा

फिल्ड सर्भिस इञ्जिनियरअटोमेटेड प्याकेजिंगले विश्व स्तरीय ग्राहक समर्थनकारी सेवाका साथ आफ्नो सिस्टम्स र उत्पादहरूलाई मद्दत गर्छ। हामी कारखानाबाट सोझै फिल्ड सर्भिस इंजीनियरहरू साथै प्राविधिक फोन सहयोग, कारखाना सेवा, जानकार ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरू, समर्पित कस्टम इंजीनियरिंग तथा समन्वय सेवाहरू, मेशिनेरी एप्लिकेशन्सका टेक्निथशियनहरू, र ग्राहक तालिम कार्यक्रमको विश्वमव्यापी संजाल उपलब्ध गराउँछौं।.

ब्याग प्याकेजिंग प्रणालीमा 50 वर्षदेखि विश्ववमा अग्रणी

अटोमेटेड प्याकेजिंग सिस्टम्स, इन्कर्पोरेटेड अटोब्याग® ब्यागिंग मेशिनहरू र ब्याग-अन-ए-रोल सामग्रीहरूको मूल आविष्कारक हो। आज, असली अटोब्याग ब्राण्ड ब्याग्स-अन-ए-रोल, साइडपाउच® स्पेशियालिटी ब्यागहरू, एयरपाउच® सुरक्षात्मक प्याकेजिंग उत्पादहरू साथै उच्चप उत्पादनशील ब्यागर्स तथा ब्याग प्याकेजिंग उपकरण उत्पादन गर्ने हामी एकमात्र कम्पनी हौं।

हाम्रा उत्पादहरूमा सामेल छन्

अटोब्याग प्याकेजिङ मेसिनरि

 • अटोब्याग® अर्ध-अटोमेटिक तथा पूर्ण-अटोमेटिक ब्यागर्स
 • साइडपाउच® उच्च--उत्पादनशील ब्यागिंग प्रणालीहरू
 • एयरपाउच® भइड-फिल तथा सुरक्षात्मक प्याकेजिंग प्रणालीहरू
 • अटो लेबल इनलाइन थर्मल ट्रान्सफर इम्प्रिण्टरहरू
 • इनफीड, काउण्टर, स्केल तथा कन्भेयरहरू
 • कस्टम इंजीनियर्ड ब्याग प्याकेजिंग प्रणालीहरू
 • अर्थवेयर® जैव अपशिष्टमा परिवर्तित हुने सामग्रीद्वारा तयार, मेलब्याग, जिपर, फ्ल्याप, टेप, कम्पार्टमेण्ट, टेम्पर रोधी पर्फोरेशन इत्यादि लगायत विविध प्रकारका फिल्म अनि विभिन्नर गज र संरचनाका ब्यागका सामग्रीहरू
हाम्रा बजार विशेषताहरू

स्वचालित प्याकेजिङ सिस्टम्स मार्केट्सको सेवा

 • भोजन
 • चिकित्सकीय / दन्तसम्बन्धी / औषधीसम्बन्धी
 • मेल अर्डर पूरा गर्नु
 • सेना तथा हवाईक्षेत्र
 • अटोमोटिभ
 • इलेक्ट्रिकल्स तथा इलेक्ट्रोनिक्स
 • हार्डवेयर / एप्लाएन्सेस / प्लम्बिंग तथा हीटिंग
 • हबी / क्राफ्ट / नूतन वस्तु
 • रत्नावभूषण / नेत्र परिधान
 • शृंगार सामग्री / स्वास्थ्य एवम् सुंदरता सामग्रीहरू
 • पालतु जनावर निम्ति आपूर्ति
 • औद्योगिक धुलाइ
हाम्रा ब्याग र सुरक्षात्मक प्याकेजिंग सामग्रीहरू

अटोब्याग ब्याग्स अन रोल

गुणस्तरको उच्च  मानक कायम राख्न को लागि हामी हाम्रा ब्याग र सुरक्षात्मक प्याकिंग सामग्रीहरू आफै निर्माण गर्छौं। मानक पोलीथिनदेखि लिएर जटिल को-एक्सट्रुडेड फिल्महरू साथै हाम्रो नयाँ अर्थवेयर  परिवारको पर्यावरण-हितैषि प्याकेजिंग फिल्महरू लगाएर, व्यापक तवरमा फिल्मका प्रकार र स्टाइलहरू उपलब्ध छन्। हाम्रा ग्राहकहरूलाई उच्चि गुणस्तरको, सिस्टममा मिल्ने ब्यागिंग सामग्रीहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चिूत गर्न हामी नौवटा निर्माण संयत्रका साथ हाम्रा सबै प्रतिस्पर्धीहरूले मिलेर तयार गर्नेभन्दा धेरै ब्याग्स-अन-ए-रोल उत्पादन गर्छौं।

हाम्रो विश्ववव्यापी विक्री र समर्थनकारी सेवा

फिल्ड सर्भिस इञ्जिनियरअटोमेटेड प्याकेजिंगले विश्व स्तरीय ग्राहक समर्थनकारी सेवाका साथ आफ्नो सिस्टम्स र उत्पादहरूलाई मद्दत गर्छ। हामी कारखानाबाट सोझै फिल्ड सर्भिस इंजीनियरहरू साथै प्राविधिक फोन सहयोग, कारखाना सेवा, जानकार ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरू, समर्पित कस्टम इंजीनियरिंग तथा समन्वय सेवाहरू, मेशिनेरी एप्लिकेशन्सका टेक्निथशियनहरू, र ग्राहक तालिम कार्यक्रमको विश्वमव्यापी संजाल उपलब्ध गराउँछौं।.

वैश्विक वेबसाइटहरू

हाल हाम्रा वेबसाइट 6 भाषाहरूमा उपलब्ध छन् जसमा चाँडै एउटा सेवा थपिंदै छ। यी भाषाहरूमा उत्पादसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नको लागि कृपया तल दिइएका कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाईटमा क्लिक गर्नुहोस्।

हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस्

संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायोस्थित स्ट्रीट्सबरोमा मुख्यालय रहेको अटोमेटेड प्याकेजिंग सिस्टम्स एक वैश्विनक  आपूर्तिकर्ता हो जसका निर्माण-उत्पादन केन्द्र साथै बिक्रय, सेवा र वितरण प्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अस्ट्रेलिया र ल्याटिन अमेरिकामा स्थित छन्। तपाईंको इलाकामा हाम्रा बिक्री र सेवा प्रतिनिधिहरू छन; स्थानीय समर्थनकारी सेवाको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

*
*
*
*
*
*
*
सम्पर्कको मनपर्दो तरिका:*
 

समाचार